The Winery Hotel

Snabbfakta

Fastighetsägare: Fabege
Entreprenör: Arcona/Veidekke
Hotelloperatör: The Winery Hotel
Hotelloperatörens projektledare: Ytterman Projekt
Projektledare: Johan Augustsson

Om projektet

The Winery Hotel är Sveriges första urban winery hotel och ägs av hotellfamiljerna Söder och Östlundh vars passion för fina viner gjorde drömmen till verklighet. Ytterman projekt har arbetat på uppdrag av The Winery Hotel med projekteringsledning och projektledning av hotelloperatörens egna entreprenader. Projektering, upphandling och utförande har samordnats med huvudprojektet, som letts av fastighetsägaren Fabege. Under genomförandet av projektet har samarbete och god kommunikation varit en avgörande faktor. The Winery Hotel har genom hela resan varit delaktiga i beslutsfattandet kring frågor om design och utförande.

Mall of Scandinavia

Snabbfakta

Beställare: Unibail-Rodamco
Entreprenör: Peab
Arkitekt: Wingårdh Arkitektkontor
Projektledare: Patrik Ytterman,
Jenny Rammo, Stefan Larsson,
Filmon Efrem

Om projektet

Mall of Scandinavia är Stockholms, och hela Skandinaviens nya landmärke. Med inspiration från de fyra elementen: vatten, vind, eld och jord har Wingårdh arkitektkontor skapat en innovativ miljö som förenar internationell atmosfär med skandinavisk design. Ytterman projekt har projekt- och bygglett arbete med shopfonts, besiktningar och uppföljningar av provningar samt jobbat med projekteringsledning av alla publika ytorna.

Nacka Forum


Beställare: Unibail-Rodamco
Entreprenör: Skanska
Arkitekt: Benoy
Projektledare: Patrik Ytterman

Om projektet

När Nacka Forum för första gången slog upp sina dörrar under 60-talet bestod köpcentret av baracker. Sedan dess har mycket hänt och 2008 gjordes en storsatsning. Nacka Forum byggdes både om och ut. Butiksytan utökades till det dubbla och mättes efter renoveringen hela 45 000 kvadratmeter, vilket ledde till 70 nya butiker samt ett nytt parkeringsgarage med plats för 1900 fordon. Efter utbyggnaden kunde Nacka Forum med sina 150 butiker och ett 20-tal caféer och restauranger mätas till ett av Sveriges största köpcentrum. Ytterman projekt arbetade på uppdrag av Unibail-Rodamco med projekteringsledning av installationer, anpassningar för butikshyresgäster och styrning av entrepenörens produktion. Det sistnämnda för att under arbetets gång minimera påverkan av bygget i det hela tiden verksamma köpcentrumet.

Kv. Riga


Beställare: Vasakronan
Samverkansentreprenör: Peab
Projektledare: Patrik Ytterman

Om projektet

När Vasakronan skulle uppföra den nya byggnaden i Värtahamnen anlitades Ytterman projekt som projektledare. Med en kort projekttid och en snäv ekonomi är det mycket som ska stämma. Bara fyra och en halv månad efter färdigställd stomme flyttade ICA Kvantum in i sina nya lokaler. Dessutom beslutade Vasakronan under projektets gång att fastigheten kulle miljöklassas enligt LEED och Miljöbyggnad guld. En ordentlig utmaning – men en kul sådan. Tillsammans med Vasakronan handplockade vi projektörer för systemhandlingsskedet där vi gjorde många utredningar för att hitta de optimala lösningarna för teknik och miljö. Resultatet blev mycket lyckat. Projektet klarade tidsmål samt budget och den miljöklassade byggnaden erhöll år 2011 utmärkelsen Winner of the Annual Green Building Award Year 2011 i kategorin new buildings.

Kv. Svea Artilleri


Beställare: Vasakronan
Samverkansentreprenör: Skanska
Projektledare: Patrik Ytterman
& Fredrik Ytterman

Om projektet

Kv. Svea Artilleri på Östermalm är ett nybyggnadsprojekt som ställde stora krav på det mesta. Byggnadens utformning var hårt styrd, tidsplanen snäv och de kringboende samt den intilliggande förskolan gjorde att produktionen behövde anpassas. Dessutom lade Vasakronan stor vikt vid miljöaspekten, vilket blev ytterligare en rolig utmaning för oss. Skanska anlitades som totalentreprenör och vi hade stor inverkan på projektet såväl under bygghandlingsprojekteringen och produktionen. Byggnaden har LEED-klass guld och vi klarade den tuffa tidplanen samt höll oss inom budgeten. Projektet nominerades av Sveriges stenindustriförbund till Stenpriset 2015 för de vackra stenarbetena på gårdarna.

Kv. Skravelberget–takbyte

Snabbfakta

Beställare: Vasakronan
Entreprenör: NP-gruppen
Projektledare: Patrik Ytterman

Om projektet

När den gamla byggnaden Kv. Skravelberget var i behov av underhåll anlitades Ytterman projekt av Vasakronan. Ytterman projekt bytte koppartäckningen och skiffret på husets framsida, och den målade plåten på dess baksida. Dessutom byggdes ett nytt fläktrum på taket för att avlasta befintliga aggregat samt skapa en mer ekonomisk drift. Kv. Skravelberget är k-märkt, därför genomfördes hela projektet i samarbete med en antikvarie. Utanför byggnaden går spårvägens luftledningar vilket gjorde det omöjligt att använda lyftkran. Istället användes en helikopter för att lyfta upp fläktaggregatet.