Om oss

Vi får byggprojekt att fungera

Yttermans uppgift är att se till att hela byggprocessen löper smidigt. Att ingenting går fel. Det är vi som ska få det att fungera…

Vi leder byggprojekt. Det innebär att vi hjälper fastighetsägare och organisationer när det gäller byggprojektledning, projekteringsledning, installationssamordning och byggledning. Vi kan dessutom ansvara för miljöcertifieringar och erbjuda miljösamordning och upphandlingsstöd i både privat och offentlig verksamhet.

Vår kunskap och kompetens innebär att vi kan hantera alla delar av byggprocessen. Från förstudier och programskede till projektering, upphandling och produktion. Både när det gäller nyproduktion och ROT-projekt.

Styrelse och ledning

Samtliga delägare i Ytterman har även operativa funktioner i företaget. Ägargruppen ingår dessutom i styrelsen av bolaget, tillsammans med en extern styrelseordförande. Styrelsen arbetar huvudsakligen med frågor som rör övergripande strategi, mål och visioner.

Ledningsgruppens sammansättning baseras på de utmaningar som företaget står inför. Det gör att gruppen kan förändras över tid. Framförallt arbetar ledningsgruppen med strategiska och taktiska frågor samt sätter upp ramar och riktlinjer för företaget utifrån beslut i styrelsen. En viktig del i ledningens arbete är att identifiera förändringsbehov och ta initiativ som utvecklar företaget.

Styrelse

Lars Gundersen, styrelseordförande (extern)

Patrik Ytterman, delägare/VD

Fredrik Ytterman, delägare

Thomas Hvitfeldt, delägare

 

Ledningsgrupp

Patrik Ytterman, VD

Catrine Loqvist, HR-Partner (extern)

Daniel Strinnhed, marknadsansvarig

Filmon Efrem, gruppchef

Johan Augustsson, gruppchef

Jenny Rammo, gruppchef

David Davidsson

Nyheter och tankar

Fyra nya engagerade medarbetare

Det går bra nu. Senaste året har vi fortsatt att växa med nya uppdrag och vårt team har förstärkts med fyra kompetenta medarbetare. Wen, Sara, Sandra och Therese bidrar alla till att utveckla och bredda vårt erbjudande.

Wen Lu har sedan en tid arbetat hos oss som miljösamordnare med särskilt ansvar för att alla lag- och miljökrav följs i byggprocesserna. Hon har en master inom hållbar stadsplanering och har tidigare arbetat som miljöcontroller.

Sara Ljungdahl är vår nya upphandlare. Det innebär att hon upprättar, förhandlar och förvaltar avtal, bland annat genom att formulera krav- och utvärderingsmodeller. Sara är utbildad offentlig upphandlare och kommer närmast från en liknande tjänst på Ecenea.

Sandra Bouveng är ny projektledare på Ytterman. Hon har tidigare varit arbetsledare, administratör och koordinator. Inledningsvis kommer hon framför allt att arbeta med ekonomi och rapportering.

Therese Wersch har tillträtt en tjänst som företagets nya ekonomichef. Hon kommer att ansvara för löpande bokföring, fakturering, löner och kommer dessutom att ingå i företagets ledningsgrupp. Therese var tidigare redovisningsansvarig på Wise Group.

Här kan du läsa mer om alla fyra.

Vi öppnar nytt kontor i Uppsala i januari 2018.

Vi har länge sett att det finns behov av vår kompetens och våra tjänster även på orter utanför Stockholm. Den 8 januari 2018 öppnar vi upp i Uppsala och anställer samtidigt Martin Pettersson som regionchef Uppsala.

Uppsalas vision 2050 är att expandera med 140.000 invånare och ca 70.000 arbetstillfällen och redan idag finns det på kontorssidan låga vakansgrader. Det innebär att det kommer behöva byggas både bostäder och kommersiella lokaler. Ytterman har flera befintliga beställare i regionen så en expansion till Uppsala känns naturlig. Martin Pettersson, tidigare avdelningschef på Sweco, blir regionchef.

”Det finns en skön framåtanda i Uppsalaregionen. Satsningen kommer i helt rätt läge och det känns väldigt roligt och inspirerande att få ansvara för Yttermans utveckling i Uppsala”, säger Martin Pettersson.

På kort sikt behöver vi rekrytera ett par personer som vill vara med och bygga upp uppsalakontoret. Inom fem år är målet att vara i storleksordningen tio personer i Uppsala.

 

Bakgrund

Yttermans målsättning är att skapa långsiktiga fastighetsvärden. Det gör vi bäst tillsammans med våra beställare och så nära dem som möjligt. Eftersom många av våra beställare finns på flera platser i landet, är det en styrka att vi också finns där.

Vi har under en tid arbetat för en framtida expansion genom att dela in organisationen i grupper och under det gångna året har vi implementerat ett nytt verksamhetssystem och en projektledningsmetodik att jobba efter. Vi har sedan ett par år tillbaks en extern styrelseordförande som hjälper oss att lyfta blicken och jobba med utveckling av bolaget och med strategiska frågor.

Yttermankontoret i Uppsala blir första steget i vår satsning att finnas på flera orter. Under 2018 planeras en etablering i ytterligare en ort.

 

Framgångsfaktorer

Alla som arbetar hos oss har ett eget ansvar att alltid vara sitt bästa jag. Det innebär att vi har en positiv inställning, är nyfikna och intresserade av att ta del av andras synpunkter och åsikter. Vi delar med oss av våra erfarenheter, vår kunskap och även av våra misstag. Med det verksamhetssystem, gemensamma processer, rutiner, policys och mallar vi har, säkerställer vi att dessa faktorer bibehålls och utvecklas.

”Vi gör aldrig skillnad på person utan möter alla med samma respekt. Det är bara på det sättet vi själva kan bli respekterade”, säger Patrik Ytterman, vd på Ytterman.

Mellan kontoren kommer vi stötta varandra med resurser, både på projekt- och byggledningssidan, och med de specialkompetenser som idag finns i Stockholm inom miljö, upphandling och installationer.

Julglädje som sprids över gränserna.

Redan den 5 december fick Elif Schmid från From One To Another personligen berätta för 131 unga kvinnor i byn Lunga Lunga att de får möjlighet att studera på gymnasiet nästa år. Ett välkommet besked som mottogs med stor glädje. Flickorna kommer från tio olika byar och har mödrar som kollektivt stöttar och inspirerar sina döttrar att börja gymnasiet…

Ytterman har valt att stödja From One To Another, en ideell, icke-vinstdrivande förening som samarbetar med organisationer på plats i Kenya. Genom att stödja kenyanska flickors utbildning bidrar de till att hela samhällen utbildas och utvecklas. Vårt stöd omvandlas bland annat till utbildningsstipendier, men dessutom till att bygga en föreningslokal i byn Juakali, som ligger nära gränsen till Tanzania. Vid konstruktionen av byggnaden drar alla sitt strå till stacken med något material. Som partner till organisationen är vi stolta över att göra det här byggprojektet möjligt. I all sin enkelhet hoppas vi att det bidrar till att göra världen lite bättre. Läs mer om From One To Another här.

För oss på Ytterman är julen en högtid där man bryr sig lite extra mycket om andra. Förutom våra familjer gäller det naturligtvis våra kunder och alla andra vi möter i vårt arbete. Vi sänder också en liten extra tanke till flickorna i Kenya.

God jul önskar vännerna på Ytterman.

Visa fler nyheter och tankar

Jobba hos oss

Vill du bli en Ytterman?

För att vara en del av Ytterman måste du dela våra värderingar. Hos oss samlar vi människor som har en positiv inställning, är nyfikna och intresserade av att ta del av andras synpunkter och åsikter. Vi bryr oss om varandra och samarbetar i alla sammanhang. Inte bara inom vårt företag, utan in lika hög grad med kunder och alla andra som är inblandade i projektet.

Var och en av oss har en vilja och förmåga att bidra med sin kompetens, samtidigt som vi vet att det är våra gemensamma ansträngningar som skapar resultat. Ytterman är ett lag där ingen är mer värd än någon annan.

Känner du igen dig? Sök någon av våra lediga tjänster eller skicka bara en ansökan och berätta om dig själv. Eftersom vi växer söker vi hela tiden nya människor som tänker som vi.

Lediga tjänster just nu

Referensprojekt

Några projekt vi gjort

Mall of Scandinavia

Mall of Scandinavia ligger i Arenastaden i Solna, intill Friends Arena. Centrumet invigdes i november 2015 och erbjuder en unik kombination av internationella och exklusiva varumärken, matupplevelser och underhållning…

Tjänster
Projekt- och byggledning samt projekteringsledning.

Uppdrag
Ytterman har arbetat på uppdrag av fastighetsägaren Unibail-Rodamco och i samarbete med entreprenören Peab. Projekt- och byggledning har avsett arbetet med shopfonts. Vidare har uppdraget innefattat besiktningar och uppföljningar av provningar samt arbete med projekteringsledning av alla publika ytor.

Genomförande
Precis som i andra stora projekt med många inblandade parter har samordning, kommunikation och planering varit centralt för att projektet skulle löpa smidigt. Täta avstämningar och ett öppet samarbete med uppdragsgivaren och samarbetspartners har gjort att tidplanen kunnat följas inom givna budgetramar.

Resultat
Mall of Scandinavia är Stockholms, och hela Skandinaviens nya landmärke. Med inspiration från de fyra elementen: vatten, vind, eld och jord har Wingårdh arkitektkontor skapat en innovativ miljö som förenar internationell atmosfär med skandinavisk design. I centrumet finns 224 butiker och restauranger, fördelade på mer än 100000 m2. Mall of Scandinavia är det första köpcentrumet i Sverige som certifierats enligt miljöcertifieringssystemet BREEAM med betyget ”Excellent” under designfasen.

The Winery Hotel

Hotellfamiljen Söder och vinfamiljen Ruhne hade en dröm om att skapa ett hotell som kunde inrymma deras gemensamma passion för viner. Möjligheten öppnade sig vid Järva krog nära den norra utfarten från Stockholm…

Tjänster
Projekteringsledning och projektledning av hotelloperatörens egna entreprenader.

Uppdrag
Ytterman projekt har arbetat på uppdrag av The Winery Hotel. Projektering, upphandling och utförande har samordnats med huvudprojektet, som letts av fastighetsägaren Fabege.

Genomförande
Under genomförandet av projektet har samarbete och god kommunikation varit en avgörande faktor. The Winery Hotel har genom hela resan varit delaktiga i beslutsfattandet kring frågor om design och utförande. En av huvuduppgifterna för oss är att samordning, kommunikation, planering och processer löper smidigt.

Resultat
Invigningen av Sveriges första hotell med ett urbant vineri skedde våren 2016. Som namnet antyder utvecklar The Winery Hotel ett helt eget vin, med specialimporterade kvalitetsdruvor från Toscana. I den här arenan för världens vinmakare har producenter och importörer möjlighet att presentera sina utbud.

Exempel på kunder

 • Kungsleden
 • Einar Mattson
 • Unibail-Rodamco
 • Klövern
 • Castellum
 • Wallenstam
 • Hemfosa Fastigheter
 • Vasakronan
 • Oscar Properties
 • Fabege
 • Brf Riddarsporren
 • Swedavia

Kontakt

Stockholm

Ytterman Projekt AB
Box 12320, 102 28 Stockholm
Besöksadress: Alströmergatan 14
info@yttermanprojekt.se

Patrik Ytterman, VD
070-623 00 09

Pressmaterial: http://www.mynewsdesk.com/se/ytterman