fbpx

Om oss

Vi får byggprojekt att fungera

Yttermans uppgift är att se till att hela byggprocessen löper smidigt. Att ingenting går fel. Det är vi som ska få det att fungera…

Vi leder byggprojekt. Det innebär att vi hjälper fastighetsägare och organisationer när det gäller byggprojektledning, projekteringsledning, installationssamordning och byggledning. Vi kan dessutom ansvara för miljöcertifieringar och erbjuda miljösamordning och upphandlingsstöd i både privat och offentlig verksamhet.

Vår kunskap och kompetens innebär att vi kan hantera alla delar av byggprocessen. Från förstudier och programskede till projektering, upphandling och produktion. Både när det gäller nyproduktion och ROT-projekt.

Styrelse och ledning

Samtliga delägare i Ytterman har även operativa funktioner i företaget. Styrelsen av bolaget består av två delägare samt av två externa ledmöter. Styrelsen arbetar huvudsakligen med frågor som rör övergripande strategi, mål och visioner.

Ledningsgruppens sammansättning baseras på de utmaningar som företaget står inför. Det gör att gruppen kan förändras över tid. Framförallt arbetar ledningsgruppen med strategiska och taktiska frågor samt sätter upp ramar och riktlinjer för företaget utifrån beslut i styrelsen. En viktig del i ledningens arbete är att identifiera förändringsbehov och ta initiativ som utvecklar företaget.

Styrelse

Lars Gundersen, styrelseordförande (extern)

Andreas Ferm, ledamot (extern)

Patrik Ytterman, ledamot, VD (delägare)

Thomas Hvitfeldt, ledamot (delägare)

 

 

Ledningsgrupp

Patrik Ytterman, VD

Daniel Strinnhed

David Davidsson

Martin Pettersson

Therese Wersch

Thomas Hvitfeldt

Nyheter och tankar

Vårt Uppsala-kontor har fått tillökning

Ytterman fortsätter att växa, nu med ytterligare förstärkning till vårt Uppsalakontor. Vi välkomnar Fredrik Hagelin, på bilden flankerad av kollegorna Sara och Martin.

Fredrik har en bakgrund som elektriker, elkonsult och installationssamordnare men har länge längtat efter att få komma över till beställarsidan.

Vi ställde några frågor till Fredrik:

Vad är din drivkraft i vardagen?

”Jag gillar kreativa processer och för mig är det att starta upp ett projekt och leda det hela vägen in i mål. Under genomförandefasen händer ofta mycket och det är där jag trivs bäst.”

Vilka förväntningar har du i din roll på Ytterman?

”Som projektledare på Ytterman ser jag möjligheter att vara med från start till avslut i båda ombyggnationer och nybyggnationer av kommersiella byggnader.”

Vad gör du på fritiden?

”Att bygga är kreativitet för mig, så det gör jag även hemma på fritiden. Och umgås med min fru och 9-årige son såklart.”

På Ytterman ser vi mycket fram emot att Fredrik, med sin personlighet och gedigna erfarenhet inom installation och projektledning, kommer bidra mycket till vår utveckling i Uppsala.

Hos oss är mjuka värden hårdvaluta.

Byggbranschen är under förändring. Hierarki och grabbighet börjar ge vika för öppenhet, ärlighet och respekt. Hos oss är det ingen nyhet. För snart 15 år sedan startade jag Ytterman med ambitionen att göra saker lite annorlunda. Vi bryr oss om varandra och arbetar tillsammans mot ett gemensamt mål och har alltid levt efter att ingen är mer värd än någon annan.

Det är roligt och inspirerande att se hur det här synsättet får allt mer fäste i vår bransch. Det märks inte minst på djupare samarbeten med flera av våra kunder! Men vi alla har fortfarande mycket arbete kvar. Tydlighet och uthållighet är nyckeln för att lyckas. Det gör att vi ställer krav, inte bara på våra medarbetare utan vi är även noga med att välja uppdragsgivare som delar våra värderingar. Som värdesätter kvalitet, vill skapa hållbara byggnader och vara med att bidra till en lite bättre värld.

Det finns förstås fler områden som vi har identifierat som viktiga för vår och branschens utveckling och som vi arbetar med kontinuerligt. De främsta är kvalitetssäkring, effektivisering och hållbarhet. Därför satsar vi på en projektledningsmetodik som är gemensam för alla yttermannare. Vi arbetar tillsammans med uppdragsgivare för att utveckla hur BIM kan användas i olika delar av processen och har flera pågående projekt med höga målsättningar inom miljöklassning.

En annan utveckling för oss är genom nya medarbetare. Tipsa gärna om det är någon du ser som skulle kunna trivas och bidra hos oss!

Hälsningar,

Patrik Ytterman

Det växer i hjärtat av Södermalm.

Söder om Medborgarplatsen pågår det just nu febril aktivitet hos både
Stockholm stad och fastighetsägare. Mitt i denna växande hotspot av
attraktiva kontor och efterlängtade mötesplatser hjälper vi Vasakronan att
utveckla en ny modern byggnad, på Folkungagatan 44.

Byggnaden omfattar 23 000 kvadratmeter fördelat över sju våningsplan. Genom att fastigheten får en ny form så skapas ett nytt publikt stadsrum.
Det blir som ett litet torg ut mot Folkungatan, en oas i staden. Huset får en också
tydlig miljöprofil och målsättningen är att det miljöcertifieras enligt LEED
på nivån Platinum, den högsta klassningen. Hela bygget ska vara klart
2022.

Dags att bygga semester.

En överraskande solig midsommar är tillända och vi på Ytterman går som många andra mot semestertider. En tid som till mångt och mycket går att likna vid det dagliga arbete vi på Ytterman gör, projektledning. Det här är de steg som i alla fall vi ser som absolut nödvändiga för att säkerställa en lyckad ledighet.

Analys- och planeringsfas

En bra semester börjar med att reda ut vad man vill göra, vilka intressenter som finns och hur kravställningen ser ut? Kanske finns det ett badkrav från barnens sida eller ett besökskrav från morföräldrarna. Genom att planera aktiviteterna och tiden ordentligt utifrån en godkänd budget lägger du grunden för en lyckad sommar med nöjda beställare.

Etableringsfas

När det finns en plan för vem som ska göra vad är det dags att skrida till verket. Hyrbilen ska bokas, hundvakten ska kontrakteras och familjen ska vara välinformerade om upplägget. Vi är redo att påbörja projektet.

Genomförandefas

Allt på plats och klart för avgång. Tack vare en god planeringsgrund kan inte ens ett dåligt väder stoppa detta från att bli en lyckad semester. Det finns en plan för allt.

Överlämning & Avslutningsfas

Semestern närmar sig slutet och vi stämmer av att alla parter fått sina förväntningar uppfyllda. Är barn och partner nöjda med resultatet eller fanns det något som hade kunnat gå att göra bättre? Med svar på dessa frågor och fylld av lärdomar går vi vidare mot hösten, redo inför nästa semester.

Ha nu en trevlig sommar!

 

Hälsingar
Patrik Ytterman

Visa fler nyheter och tankar

Jobba hos oss

Vill du bli en Ytterman?

För att vara en del av Ytterman måste du dela våra värderingar. Hos oss samlar vi människor som har en positiv inställning, är nyfikna och intresserade av att ta del av andras synpunkter och åsikter. Flera av oss har erfarenheter från andra branscher, vilket vi tycker är positivt. Vi bryr oss om varandra och samarbetar i alla sammanhang. Inte bara inom vårt företag, utan in lika hög grad med kunder och alla andra som är inblandade i projektet. Vi har höga ambitioner när det gäller hållbarhetsutveckling och effektivisering av byggprocessen.

Var och en av oss har en vilja och förmåga att bidra med sin kompetens, samtidigt som vi vet att det är våra gemensamma ansträngningar som skapar resultat. Ytterman är ett lag där ingen är mer värd än någon annan. Vi tycker det är viktigt att ge alla medarbetare förutsättningar att utvecklas i sin roll och att det finns balans mellan arbete och fritid.

Vi har flera spännande och utmanande projekt på gång och vi behöver bli fler. Om du känner att du håller med om det vi skriver ovan och tycker att du kan vara med att bidra till vår och branschens utveckling, vill vi gärna att du skickar in en ansökan. Och om någon av tjänsterna nedan inte riktigt stämmer in på dig, men ändå tycker att det låter som om vi borde lära känna varandra, hör av dig till Cathrine eller Patrik!

Lediga tjänster just nu

Referensprojekt

Genomförda och pågående projekt

Celsius

I Uppsala hyr Vasakronan ut till Livsmedelsverket och investerar ytterligare 420 mkr i Uppsala Science Park. Därför uppförs nu en byggnad om totalt 13 000 kvadratmeter. Byggstarten sker under 2018 och inflyttning beräknas ske till årsskiftet 2020/2021.

Beskrivning
Vasakronan uppför nu en byggnad, vid namn Celsius, om totalt 13000 kvadratmeter i Uppsala Science Park. Fastigheten byggs för hyresgästen Livsmedelsverket och innehåller i första hand kontor och laboratorium. Celsius ska genomsyras av de tre orden modig, gediget och vackert och vara en förebild och inspirera till besök.

Arkitekt: White

Tjänster
Projektledning inom ekonomi, tidsplanering, upphandling och hyresgästfrågor.

Uppdrag
Två medarbetare från Ytterman ingår i projektledningsgruppen och svarar för ovanstående tjänster samt är dessutom länken mellan Livsmedelsverket och projektet. Målet är att skapa funktionella och flexibla lokaler för laboratorier och kontor. Celsius ska utgöra en attraktiv arbetsplats med en arbetsmiljö som stimulerar till bättre prestationer.

Genomförande
Projektet genomförs som delad entreprenad med fyra projektmål; innovation, hållbarhet, gestaltning och innehåll/produkt. Det innebär bland annat att arbetet sker i BIM med en obruten informationskedja från projektering till förvaltning. Huset ska ha en väl sammanvägd helhet med flexibilitet i utformning, material och tekniska lösningar.

Något som ska resultera i funktionella lokaler för laboratorier och kontor.
Hållbarhet genomsyrar alla delar av projektet inom ekonomi, miljö, information, design och kvalitet. Miljöklassningen ska uppnå LEED Platinum och byggnaden ska ligga 50% under BBR-krav på kontor gällande energianvändning.

Tidplan
Inflyttning beräknas ske till årsskiftet 2020/2021.

Castellum, Marievik 27 & Marievik 30

Det vattennära området Marievik ligger i stadsdelen Liljeholmen i Stockholm.

Beskrivning
Marievik har genomgått stora förändringar de senaste åren och området fortsätter att utvecklas. Vårt uppdrag för Castellum avser tillbyggnad och nybyggnad av kontor om 9000 m2 respektive ca 8000 m2 på fastigheterna Marievik 27 och Marievik 30.

Nybyggnaderna utformas så att de klarar en certifiering/miljöklassning enligt Miljöbyggnad Guld 3.0 samt WELL Building Standard nivå Guld.
För ombyggnation av befintlig byggnad eftersträvas att certifiera enligt Breeam in Use nivå Excellent, alternativt Outstanding.

Uppdrag
Uppdraget innebär i första hand att utgöra ett stöd till beställaren i form av projektledning av bl a utredningar i tidigt skede, utredningar och projektering i samband med planärende, utredande projektering inför kommande entreprenadupphandling och upphandling av konsulter mm.
Nästa steg innefattar ansvar för framtagning av förfrågningsunderlag, upphandling av entreprenör, framtagning av tidplaner och kalkyler som följs av projektledning under produktion, samt avslut av projekt.

Genomförande
En ny detaljplan har initierats under våren 2017, och förväntas vinna laga kraft våren 2019.

Enligt nuvarande projekttidplan planeras färdigställande av den nya byggnaden, om ca 8000 m2, ske Q4 2021.

Paradiset 23, Strandbergsgatan 53-57

Paradiset 23 i Stockholm är en lager och kontorslokal från 40-talet som nyttjats som kontor under lång tid.

Paradiset 23, Strandbergsgatan 53-57
Fabege arbetar aktivt med att utvecka sina lokaler. Genom denna renovering genomgår fastigheten en förvandling och under 2019 är kontorshuset totalrenoverat med en känsla av New York. Lokalerna kommer hålla en hög kontorsstandard och en industriell känsla med öppna installationer och passande materialval. Fastigheten innefattar ca 10 000 kvm med alternativ som exempelvis kontor med takterrass i sydvästläge eller ett galleri med dubbel takhöjd. Huset kommer att miljöcertifieras och då hålla en hög klass. Ett led i klassningen är till exempel solceller som installeras på taket.

Tjänster
Projekteringsledning, projektledning, installationssamordning, inköpssamordning samt miljösamordning.

Uppdrag
Ytterman projekt arbetar på uppdrag av fastighetsägaren Fabege. Projekteringsledning fram till systemhandling har utförts av Ytterman, därefter har en entreprenör upphandlats som totalentreprenör som i samverkan med Ytterman arbetar som beställarreprensentant/extern projektledare åt Fabege. I uppdraget ingår även att samordna inköp och installationer samt miljösamordnare då projektet ska miljöcertifieras enligt Bream i klass Very good.

Genomförande
Som vid alla våra projekt är god kommunikation en förutsättning för att hitta de lösningar som är bäst för projektet och som ger en bra produkt till ett bra pris. Beslut om omfattning, upphandlingar, underentreprenörer och förutsättningar tas därför i ett nära samarbete mellan beställare och entreprenör.

Resultat
Till våren 2019 väntas den första hyresgästen flytta in i fräscha nya lokaler centralt placerade med en touch av New York.

Fabege, Apotekaren 22

Kvarteret Apotekaren består endast av en fastighet, belägen i stadsdelen Vasatan i Stockholm.

Beskrivning/Projektnamn
Projektet avser ombyggnad av befintlig kontorsbyggnad som bla innefattar nya ventilationsaggregat, nya schakt och installationer, ombyggnation av allmänna ytor samt en hyresgästanpassning. Totalt omfattar projektet ca 4500 m2 varav 3500 m2 är hyresgästanpassning.
Fabege eftersträvar att certifiera enligt Breeam in use nivå Very good.

Tjänster
Projektledning
Byggledning
Miljösamordning
Installationssamordning
Inköp/upphandling
KA enl PBL

Uppdrag
Uppdraget består av att stötta beställaren med projektledning, projekteringsledning, byggledning, miljö och installationssamordning samt upphandlingsansvar. Utöver dessa tjänster innefattas även KA enl PBL, för att tillgodose beställaren med en heltäckande projektledningstjänst.

Att uppdraget omfattar flera projektroller och kompetenser är en stor fördel eftersom det ger oss ett bra helhetsgrepp om projektet och möjligheten att möta beställarens krav och säkerställa kvaliteten. Både utifrån beställarens och hyresgästens perspektiv.

Genomförande
Period för genomförande är 2017 till 2019.

BRF Riddarsporren 24

Brf Riddarsporren ligger på Hagagatan i Stockholm och omfattar ca 240 lägenheter.

Beskrivning
Föreningens fastigheter hade stort behov av underhåll gällande tak, fasad och fönster. I projektet byttes samtliga fönster samt balkong- och terrassdörrar. 11.000 kvm fasad renoverades och färgas om. Arkitekten Ettelva har tagit fram ett gestaltningsprogram med nya kulörer för fasaderna. Tak och fasader på takvåningar tilläggsisolerades.
Ett önskemål från föreningen var att få bort den invändiga takavvattningen. Därför togs en taklösning fram med fall mot fasad och omhändertagande av dagvatten i fastighetens stora infiltrationsbassänger belägna under huset. Genom projektet har även takens utnyttjande ökats via nya takterrasser samt en utvidgning av befintliga terrasser.

Tjänster
Utredning, inventeringar, projekteringsledning, projektledning och byggledning.

Uppdrag
Projektet har genomförts som en delad entreprenad där Ytterman Projekt har ansvarat för samordningen via platschef och byggledare. Uppdraget har haft en projektvolym på ca 70 miljoner kronor.

Genomförande
Som i alla projekt med stora fasader med putsning och målning är klimatet en faktor som måste beaktas. Det gäller att planera etapperna så att de ligger rätt med årstiderna för att minimera kostnader för ställningar, väderskydd och dessutom minska risken för att behöva tillföra värme.

Resultat
Projektet avslutades vid årsskiftet 2017/2018.

Sagt om projektet
Hört från en som var med när huset byggdes på tidigt 80-tal: ”Så ni byter taket och UV-systemet för dagvattnet. Bra, det läckte ju innan det var klart”.

Mall of Scandinavia

Mall of Scandinavia ligger i Arenastaden i Solna, intill Friends Arena. Centrumet invigdes i november 2015 och erbjuder en unik kombination av internationella och exklusiva varumärken, matupplevelser och underhållning…

Tjänster
Projekt- och byggledning samt projekteringsledning.

Uppdrag
Ytterman har arbetat på uppdrag av fastighetsägaren Unibail-Rodamco och i samarbete med entreprenören Peab. Projekt- och byggledning har avsett arbetet med shopfonts. Vidare har uppdraget innefattat besiktningar och uppföljningar av provningar samt arbete med projekteringsledning av alla publika ytor.

Genomförande
Precis som i andra stora projekt med många inblandade parter har samordning, kommunikation och planering varit centralt för att projektet skulle löpa smidigt. Täta avstämningar och ett öppet samarbete med uppdragsgivaren och samarbetspartners har gjort att tidplanen kunnat följas inom givna budgetramar.

Resultat
Mall of Scandinavia är Stockholms, och hela Skandinaviens nya landmärke. Med inspiration från de fyra elementen: vatten, vind, eld och jord har Wingårdh arkitektkontor skapat en innovativ miljö som förenar internationell atmosfär med skandinavisk design. I centrumet finns 224 butiker och restauranger, fördelade på mer än 100000 m2. Mall of Scandinavia är det första köpcentrumet i Sverige som certifierats enligt miljöcertifieringssystemet BREEAM med betyget ”Excellent” under designfasen.

The Winery Hotel

Hotellfamiljen Söder och vinfamiljen Ruhne hade en dröm om att skapa ett hotell som kunde inrymma deras gemensamma passion för viner. Möjligheten öppnade sig vid Järva krog nära den norra utfarten från Stockholm…

Tjänster
Projekteringsledning och projektledning av hotelloperatörens egna entreprenader.

Uppdrag
Ytterman projekt har arbetat på uppdrag av The Winery Hotel. Projektering, upphandling och utförande har samordnats med huvudprojektet, som letts av fastighetsägaren Fabege.

Genomförande
Under genomförandet av projektet har samarbete och god kommunikation varit en avgörande faktor. The Winery Hotel har genom hela resan varit delaktiga i beslutsfattandet kring frågor om design och utförande. En av huvuduppgifterna för oss är att samordning, kommunikation, planering och processer löper smidigt.

Resultat
Invigningen av Sveriges första hotell med ett urbant vineri skedde våren 2016. Som namnet antyder utvecklar The Winery Hotel ett helt eget vin, med specialimporterade kvalitetsdruvor från Toscana. I den här arenan för världens vinmakare har producenter och importörer möjlighet att presentera sina utbud.

Exempel på kunder

 • Kungsleden
 • Einar Mattson
 • Unibail-Rodamco
 • Klövern
 • Castellum
 • Wallenstam
 • Hemfosa Fastigheter
 • Vasakronan
 • Oscar Properties
 • Fabege
 • Brf Riddarsporren
 • Swedavia

Kontakt

Stockholm

Ytterman Projekt AB
Box 12320, 102 28 Stockholm
Besöksadress: Alströmergatan 14
info@yttermanprojekt.se

Patrik Ytterman, VD
070-623 00 09

Pressmaterial: http://www.mynewsdesk.com/se/ytterman

Vår integritetspolicy finns här

 

Uppsala

Ytterman Projekt AB
Bangårdsgatan 13
753 20 Uppsala
info@yttermanprojekt.se

This error message is only visible to WordPress admins

Error: API requests are being delayed for this account. New posts will not be retrieved.

There may be an issue with the Instagram Access Token that you are using. Your server might also be unable to connect to Instagram at this time.

Error: No posts found.

Make sure this account has posts available on instagram.com.