Om oss

Vi får byggprojekt att fungera

Yttermans uppgift är att se till att hela byggprocessen löper smidigt. Att ingenting går fel. Det är vi som ska få det att fungera…

Vi leder byggprojekt. Det innebär att vi hjälper fastighetsägare och organisationer när det gäller byggprojektledning, projekteringsledning, installationssamordning och byggledning. Vi kan dessutom ansvara för miljöcertifieringar och erbjuda miljösamordning och upphandlingsstöd i både privat och offentlig verksamhet.

Vår kunskap och kompetens innebär att vi kan hantera alla delar av byggprocessen. Från förstudier och programskede till projektering, upphandling och produktion. Både när det gäller nyproduktion och ROT-projekt.

Styrelse och ledning

Samtliga delägare i Ytterman har även operativa funktioner i företaget. Ägargruppen ingår dessutom i styrelsen av bolaget, tillsammans med en extern styrelseordförande. Styrelsen arbetar huvudsakligen med frågor som rör övergripande strategi, mål och visioner.

Ledningsgruppens sammansättning baseras på de utmaningar som företaget står inför. Det gör att gruppen kan förändras över tid. Framförallt arbetar ledningsgruppen med strategiska och taktiska frågor samt sätter upp ramar och riktlinjer för företaget utifrån beslut i styrelsen. En viktig del i ledningens arbete är att identifiera förändringsbehov och ta initiativ som utvecklar företaget.

Styrelse

Lars Gundersen, styrelseordförande (extern)

Patrik Ytterman, delägare/VD

Fredrik Ytterman, delägare

Thomas Hvitfeldt, delägare

 

Ledningsgrupp

Patrik Ytterman, VD

Catrine Loqvist, HR-Partner (extern)

Daniel Strinnhed, marknadsansvarig

Filmon Efrem, gruppchef

Johan Augustsson, gruppchef

Jenny Rammo, gruppchef

David Davidsson

Nyheter och tankar

Nu blir det grönare.

Det går inte att undvika att fascineras över vårens ankomst och allt som händer i naturen fram till sommaren. De ljusa spröda knopparna på träd och buskar, vårlökarna som slår ut och gräset som återigen antar sin gröna färg. Även samhällsdebatten har tagit en grönare inriktning där hållbarhet blir ett alltmer centralt begrepp i skilda sammanhang.

Både i Sverige och internationellt har Greta Thunberg fått mycket uppmärksamhet för sitt arbete med opinionsbildning för att påskynda miljöarbetet. Något som har fått stort medialt genomslag och samtidigt skapar ett tryck på politiker långt utanför våra landsgränser. Insatserna har resulterat i att hon fått ett flertal priser och utmärkelser som sätter ljuset på våra stora miljöfrågor.

Hur gör vi världen till en bättre plats? 

Inom FN:s ramar pågår ett omfattande projekt för att nå de globala målen till år 2030. I det här arbetet har man definierat 17 olika fokusområden där miljöfrågor är centrala vid sidan av fattigdom och åtgärder mot hungersnöd. Två av punkterna berör oss inom byggbranschen extra mycket. Det handlar dels om Hållbara städer och samhällenoch Hållbar konsumtion och produktion. Alla är överens om att allt vi tillverkar och vårt sätt att leva måste bli mer hållbart. Med andra ord blir det allt viktigare att veta vad olika åtgärder har för påverkan, både på kort och lång sikt.

 

Vad är hållbarhet?

Begreppet hållbarhet är så mycket mer än att, till exempel, byta till energisnåla produkter och minska användningen av fossila bränslen. Mycket av det förändringsarbete som sker har goda intentioner men kan också skapa nya miljöproblemen på andra områden. De stora försäljningsframgångarna för elbilar minskar de direkta utsläppen från bilarna, men samtidigt har batteritillverkningen en negativ påverkan på miljön. Elcyklar och elsparkcyklar ökar i antal med hjälp av statligt stöd men livslängden ifrågasätts av en del experter. Det är inte enkelt att reda ut konsekvenserna och värdera olika åtgärder. Även om syftet alltid är gott är det inte alltid möjligt att se vad dessa insatser betyder för miljön på lång sikt.

 

Vad gör vi i byggbranschen?

Om vi tittar närmare på vår egen bransch finns det naturligtvis mycket att göra. Men även här finns det avväganden som inte är enkla. Ska du byta din fungerande halogenbelysning till LED-armaturer? Är det rätt att ersätta ett felfritt glasparti med ett nytt ljudreducerande? Frågeställningarna är många men en sak är säker: En av de mest energibesparande insatserna är att behålla och återanvända produkter och material så mycket som möjligt.

En positiv utveckling är att allt fler ledande fastighetsägare idag är mer miljömedvetna och allt oftare väljer hållbara alternativ. Tack vare olika samarbeten ökar kompetensen i dessa frågor vilket i sin tur ökar möjligheten att finna lösningar som både är ekonomiska och långsiktigt hållbara.

 

Yttermans bidrag.

Miljöfrågor och hållbarhet är centrala fokusområden i alla våra projekt. Vår uppgift är att alltid vara insatta i våra kunders hållbarhetsmål och aktivt hitta vägar att nå dem. Vi bidrar genom noggrann planering, ett långsiktigt fokus och en förståelse för hela affären. Med ärlighet och uppriktighet strävar vi efter att vara ett starkt stöd för våra uppdragsgivare. Eftersom lika barn leka bäst föredrar vi att samarbeta med dem som har samma inställning. Tillsammans kan vi göra skillnad.

 

Hälsningar

Patrik Ytterman

Goda nyheter från Kenya.

31 miljoner flickor runt om i världen har inte möjlighet att genomgå utbildning. Varje dag tas de ur skolan och tvingas arbeta eller gifta sig. En av fem tjejer i…

31 miljoner flickor runt om i världen har inte möjlighet att genomgå utbildning. Varje dag tas de ur skolan och tvingas arbeta eller gifta sig. En av fem tjejer i utvecklingsländerna slutar inte ens sjätte klass. Vi vet emellertid att utbildade flickor och kvinnor är friskare, har färdigheter att göra val över sin egen framtid och kan lyfta sig själva, deras samhällen och deras länder ur fattigdom.

Därför har Ytterman valt att stödja From One To Another, en ideell, icke-vinstdrivande förening som samarbetar med organisationer på plats i Kenya. Vårt stöd omvandlas bland annat till utbildningsstipendier, som regelbundet följs upp individuellt under gymnasietiden. Statistik tas också fram på vart tjejerna tar vägen efter examen. Förra året rapporterades att 52 procent hade tagit sig vidare till högre studier. I en ny mätning gjord i april i år står det klart att nära 73 procent har gått vidare till eftergymnasial utbildning, oftast på college men också till universitetet. Ett fantastiskt resultat som vi är oerhört stolta över att ha bidragit till. Läs mer om From One To Another här.

Både globalt och lokalt har 2018 på många vis varit ett tungt år. Därför tycker vi på Ytterman att det just den här julen är extra viktigt att ta hand om våra medmänniskor och sprida lite ljus och värme i vintermörkret. Så till våra vänner i Kenya, våra kunder hemma i Sverige, våra familjer och alla andra vi möter i livet, vill vi önska en god jul och ett gott nytt år.

Hösten ser ljus ut

Vi är tillbaka efter en höstlovsvecka och trots att det i media skrivs om mörka moln på bygghimlen har vi fullt upp på Ytterman. Flera nya uppdrag och medarbetare gör att vi ser mycket ljust på den närmaste framtiden. Vi har fått mycket positiva signaler från kunder och kollegor och har en stark framtidstro. Något som bland annat gör att vi fortsätter våra planer på att etablera oss i Malmö-regionen.
Även om det återstår några veckor innan vi kan utvärdera året vet vi att det blir lyckosamt och att vi förflyttat fram våra positioner. Vi har idag fler strängar på vår lyra och en kompetens som är både bredare och djupare. Bland mycket annat kan vi till exempel erbjuda stöd och hjälp när det gäller uthyrning av lokaler.

Marknaden är upp och ner.

Upp och ner, men inte uppochnervänd. Däremot kan vi se att bostadsmarknaden viker kraftigt medan efterfrågan på kommersiella fastigheter fortfarande är stark. Hur utvecklingen kommer att se ut framöver beror i huvudsak på politiska beslut och där svävar vi fortfarande i okunnighet om vad en framtida regering kan åstadkomma. Först och främst är vi naturligtvis nyfikna på hur de framtida besluten kommer att påverka vår egen bransch.
Den fantastiska sommaren förde även med sig en baksida. Några områden i vårt land drabbades extra mycket av det varma vädret och avsaknaden av regn. Miljökonsekvenserna dominerade nyhetsflödet under sommarmånaderna och kräver nu både eftertanke och åtgärder för att vi ska kunna rida ut framtida obehagliga överraskningar. Inom Ytterman arbetar vi oförtrutet vidare med vårt engagemang för hållbart byggande. Ett långsiktigt ansvarstagande som genomsyrar alla våra projekt.

En stark tro på framtiden.

Det finns naturligtvis flera anledningar till våra framgångar. Till största delen beror det på att vi har mycket kunniga och kompetenta medarbetare. Alla med en stark tro på att ärlighet, öppenhet och engagemang kommer att skapa det bästa arbetsklimatet och samtidigt ger långsiktiga och goda relationer. Det har framför allt visat sig i ett fortsatt förtroende från våra befintliga kunder. Under året har vi hittills fått nya uppdrag från bland annat Vasakronan, Castellum och Fabege. Dessutom har vi inlett samarbeten med flera nya kunder. Vårt nyöppnade kontor i Uppsala har fått utökade uppdrag och vi har även anställt ytterligare en medarbetare. I höstens arbete ingår även rekrytering för att etablera ett kontor i Malmöregionen.

Som du märker händer det en hel del hos oss. Har du egna projekt på gång är du alltid välkommen att kontakta mig.

Vi ses!

Patrik Ytterman

Visa fler nyheter och tankar

Jobba hos oss

Vill du bli en Ytterman?

För att vara en del av Ytterman måste du dela våra värderingar. Hos oss samlar vi människor som har en positiv inställning, är nyfikna och intresserade av att ta del av andras synpunkter och åsikter. Vi bryr oss om varandra och samarbetar i alla sammanhang. Inte bara inom vårt företag, utan in lika hög grad med kunder och alla andra som är inblandade i projektet.

Var och en av oss har en vilja och förmåga att bidra med sin kompetens, samtidigt som vi vet att det är våra gemensamma ansträngningar som skapar resultat. Ytterman är ett lag där ingen är mer värd än någon annan.

Just nu söker vi inte nya medarbetare. Men om du känner igen dig i ovanstående, kan du skicka skicka en intresseanmälan och berätta om dig själv.

Lediga tjänster just nu

Referensprojekt

Genomförda och pågående projekt

Celsius

I Uppsala hyr Vasakronan ut till Livsmedelsverket och investerar ytterligare 420 mkr i Uppsala Science Park. Därför uppförs nu en byggnad om totalt 13 000 kvadratmeter. Byggstarten sker under 2018 och inflyttning beräknas ske till årsskiftet 2020/2021.

Beskrivning
Vasakronan uppför nu en byggnad, vid namn Celsius, om totalt 13000 kvadratmeter i Uppsala Science Park. Fastigheten byggs för hyresgästen Livsmedelsverket och innehåller i första hand kontor och laboratorium. Celsius ska genomsyras av de tre orden modig, gediget och vackert och vara en förebild och inspirera till besök.

Tjänster
Projektledning inom ekonomi, tidsplanering, upphandling och hyresgästfrågor.

Uppdrag
Två medarbetare från Ytterman ingår i projektledningsgruppen och svarar för ovanstående tjänster samt är dessutom länken mellan Livsmedelsverket och projektet. Målet är att skapa funktionella och flexibla lokaler för laboratorier och kontor. Celsius ska utgöra en attraktiv arbetsplats med en arbetsmiljö som stimulerar till bättre prestationer.

Genomförande
Projektet genomförs som delad entreprenad med fyra projektmål; innovation, hållbarhet, gestaltning och innehåll/produkt. Det innebär bland annat att arbetet sker i BIM med en obruten informationskedja från projektering till förvaltning. Huset ska ha en väl sammanvägd helhet med flexibilitet i utformning, material och tekniska lösningar.

Något som ska resultera i funktionella lokaler för laboratorier och kontor.
Hållbarhet genomsyrar alla delar av projektet inom ekonomi, miljö, information, design och kvalitet. Miljöklassningen ska uppnå LEED Platinum och byggnaden ska ligga 50% under BBR-krav på kontor gällande energianvändning.

Tidplan
Inflyttning beräknas ske till årsskiftet 2020/2021.

Castellum, Marievik 27 & Marievik 30

Det vattennära området Marievik ligger i stadsdelen Liljeholmen i Stockholm.

Beskrivning
Marievik har genomgått stora förändringar de senaste åren och området fortsätter att utvecklas. Vårt uppdrag för Castellum avser tillbyggnad och nybyggnad av kontor om 9000 m2 respektive ca 8000 m2 på fastigheterna Marievik 27 och Marievik 30.

Nybyggnaderna utformas så att de klarar en certifiering/miljöklassning enligt Miljöbyggnad Guld 3.0 samt WELL Building Standard nivå Guld.
För ombyggnation av befintlig byggnad eftersträvas att certifiera enligt Breeam in Use nivå Excellent, alternativt Outstanding.

Uppdrag
Uppdraget innebär i första hand att utgöra ett stöd till beställaren i form av projektledning av bl a utredningar i tidigt skede, utredningar och projektering i samband med planärende, utredande projektering inför kommande entreprenadupphandling och upphandling av konsulter mm.
Nästa steg innefattar ansvar för framtagning av förfrågningsunderlag, upphandling av entreprenör, framtagning av tidplaner och kalkyler som följs av projektledning under produktion, samt avslut av projekt.

Genomförande
En ny detaljplan har initierats under våren 2017, och förväntas vinna laga kraft våren 2019.

Enligt nuvarande projekttidplan planeras färdigställande av den nya byggnaden, om ca 8000 m2, ske Q4 2021.

Paradiset 23, Strandbergsgatan 53-57

Paradiset 23 i Stockholm är en lager och kontorslokal från 40-talet som nyttjats som kontor under lång tid.

Paradiset 23, Strandbergsgatan 53-57
Fabege arbetar aktivt med att utvecka sina lokaler. Genom denna renovering genomgår fastigheten en förvandling och under 2019 är kontorshuset totalrenoverat med en känsla av New York. Lokalerna kommer hålla en hög kontorsstandard och en industriell känsla med öppna installationer och passande materialval. Fastigheten innefattar ca 10 000 kvm med alternativ som exempelvis kontor med takterrass i sydvästläge eller ett galleri med dubbel takhöjd. Huset kommer att miljöcertifieras och då hålla en hög klass. Ett led i klassningen är till exempel solceller som installeras på taket.

Tjänster
Projekteringsledning, projektledning, installationssamordning, inköpssamordning samt miljösamordning.

Uppdrag
Ytterman projekt arbetar på uppdrag av fastighetsägaren Fabege. Projekteringsledning fram till systemhandling har utförts av Ytterman, därefter har en entreprenör upphandlats som totalentreprenör som i samverkan med Ytterman arbetar som beställarreprensentant/extern projektledare åt Fabege. I uppdraget ingår även att samordna inköp och installationer samt miljösamordnare då projektet ska miljöcertifieras enligt Bream i klass Very good.

Genomförande
Som vid alla våra projekt är god kommunikation en förutsättning för att hitta de lösningar som är bäst för projektet och som ger en bra produkt till ett bra pris. Beslut om omfattning, upphandlingar, underentreprenörer och förutsättningar tas därför i ett nära samarbete mellan beställare och entreprenör.

Resultat
Till våren 2019 väntas den första hyresgästen flytta in i fräscha nya lokaler centralt placerade med en touch av New York.

Fabege, Apotekaren 22

Kvarteret Apotekaren består endast av en fastighet, belägen i stadsdelen Vasatan i Stockholm.

Beskrivning/Projektnamn
Projektet avser ombyggnad av befintlig kontorsbyggnad som bla innefattar nya ventilationsaggregat, nya schakt och installationer, ombyggnation av allmänna ytor samt en hyresgästanpassning. Totalt omfattar projektet ca 4500 m2 varav 3500 m2 är hyresgästanpassning.
Fabege eftersträvar att certifiera enligt Breeam in use nivå Very good.

Tjänster
Projektledning
Byggledning
Miljösamordning
Installationssamordning
Inköp/upphandling
KA enl PBL

Uppdrag
Uppdraget består av att stötta beställaren med projektledning, projekteringsledning, byggledning, miljö och installationssamordning samt upphandlingsansvar. Utöver dessa tjänster innefattas även KA enl PBL, för att tillgodose beställaren med en heltäckande projektledningstjänst.

Att uppdraget omfattar flera projektroller och kompetenser är en stor fördel eftersom det ger oss ett bra helhetsgrepp om projektet och möjligheten att möta beställarens krav och säkerställa kvaliteten. Både utifrån beställarens och hyresgästens perspektiv.

Genomförande
Period för genomförande är 2017 till 2019.

BRF Riddarsporren 24

Brf Riddarsporren ligger på Hagagatan i Stockholm och omfattar ca 240 lägenheter.

Beskrivning
Föreningens fastigheter hade stort behov av underhåll gällande tak, fasad och fönster. I projektet byttes samtliga fönster samt balkong- och terrassdörrar. 11.000 kvm fasad renoverades och färgas om. Arkitekten Ettelva har tagit fram ett gestaltningsprogram med nya kulörer för fasaderna. Tak och fasader på takvåningar tilläggsisolerades.
Ett önskemål från föreningen var att få bort den invändiga takavvattningen. Därför togs en taklösning fram med fall mot fasad och omhändertagande av dagvatten i fastighetens stora infiltrationsbassänger belägna under huset. Genom projektet har även takens utnyttjande ökats via nya takterrasser samt en utvidgning av befintliga terrasser.

Tjänster
Utredning, inventeringar, projekteringsledning, projektledning och byggledning.

Uppdrag
Projektet har genomförts som en delad entreprenad där Ytterman Projekt har ansvarat för samordningen via platschef och byggledare. Uppdraget har haft en projektvolym på ca 70 miljoner kronor.

Genomförande
Som i alla projekt med stora fasader med putsning och målning är klimatet en faktor som måste beaktas. Det gäller att planera etapperna så att de ligger rätt med årstiderna för att minimera kostnader för ställningar, väderskydd och dessutom minska risken för att behöva tillföra värme.

Resultat
Projektet avslutades vid årsskiftet 2017/2018.

Sagt om projektet
Hört från en som var med när huset byggdes på tidigt 80-tal: ”Så ni byter taket och UV-systemet för dagvattnet. Bra, det läckte ju innan det var klart”.

Mall of Scandinavia

Mall of Scandinavia ligger i Arenastaden i Solna, intill Friends Arena. Centrumet invigdes i november 2015 och erbjuder en unik kombination av internationella och exklusiva varumärken, matupplevelser och underhållning…

Tjänster
Projekt- och byggledning samt projekteringsledning.

Uppdrag
Ytterman har arbetat på uppdrag av fastighetsägaren Unibail-Rodamco och i samarbete med entreprenören Peab. Projekt- och byggledning har avsett arbetet med shopfonts. Vidare har uppdraget innefattat besiktningar och uppföljningar av provningar samt arbete med projekteringsledning av alla publika ytor.

Genomförande
Precis som i andra stora projekt med många inblandade parter har samordning, kommunikation och planering varit centralt för att projektet skulle löpa smidigt. Täta avstämningar och ett öppet samarbete med uppdragsgivaren och samarbetspartners har gjort att tidplanen kunnat följas inom givna budgetramar.

Resultat
Mall of Scandinavia är Stockholms, och hela Skandinaviens nya landmärke. Med inspiration från de fyra elementen: vatten, vind, eld och jord har Wingårdh arkitektkontor skapat en innovativ miljö som förenar internationell atmosfär med skandinavisk design. I centrumet finns 224 butiker och restauranger, fördelade på mer än 100000 m2. Mall of Scandinavia är det första köpcentrumet i Sverige som certifierats enligt miljöcertifieringssystemet BREEAM med betyget ”Excellent” under designfasen.

The Winery Hotel

Hotellfamiljen Söder och vinfamiljen Ruhne hade en dröm om att skapa ett hotell som kunde inrymma deras gemensamma passion för viner. Möjligheten öppnade sig vid Järva krog nära den norra utfarten från Stockholm…

Tjänster
Projekteringsledning och projektledning av hotelloperatörens egna entreprenader.

Uppdrag
Ytterman projekt har arbetat på uppdrag av The Winery Hotel. Projektering, upphandling och utförande har samordnats med huvudprojektet, som letts av fastighetsägaren Fabege.

Genomförande
Under genomförandet av projektet har samarbete och god kommunikation varit en avgörande faktor. The Winery Hotel har genom hela resan varit delaktiga i beslutsfattandet kring frågor om design och utförande. En av huvuduppgifterna för oss är att samordning, kommunikation, planering och processer löper smidigt.

Resultat
Invigningen av Sveriges första hotell med ett urbant vineri skedde våren 2016. Som namnet antyder utvecklar The Winery Hotel ett helt eget vin, med specialimporterade kvalitetsdruvor från Toscana. I den här arenan för världens vinmakare har producenter och importörer möjlighet att presentera sina utbud.

Exempel på kunder

 • Kungsleden
 • Einar Mattson
 • Unibail-Rodamco
 • Klövern
 • Castellum
 • Wallenstam
 • Hemfosa Fastigheter
 • Vasakronan
 • Oscar Properties
 • Fabege
 • Brf Riddarsporren
 • Swedavia

Kontakt

Stockholm

Ytterman Projekt AB
Box 12320, 102 28 Stockholm
Besöksadress: Alströmergatan 14
info@yttermanprojekt.se

Patrik Ytterman, VD
070-623 00 09

Pressmaterial: http://www.mynewsdesk.com/se/ytterman

Vår integritetspolicy finns här

 

Uppsala

Ytterman Projekt AB
Bangårdsgatan 13
753 20 Uppsala
info@yttermanprojekt.se