The Winery Hotel

Snabbfakta

Fastighetsägare: Fabege
Entreprenör: Arcona/Veidekke
Hotelloperatör: The Winery Hotel
Hotelloperatörens projektledare: Ytterman Projekt
Projektledare: Johan Augustsson

Om projektet

The Winery Hotel är Sveriges första urban winery hotel och ägs av hotellfamiljerna Söder och Östlundh vars passion för fina viner gjorde drömmen till verklighet. Ytterman projekt har arbetat på uppdrag av The Winery Hotel med projekteringsledning och projektledning av hotelloperatörens egna entreprenader. Projektering, upphandling och utförande har samordnats med huvudprojektet, som letts av fastighetsägaren Fabege. Under genomförandet av projektet har samarbete och god kommunikation varit en avgörande faktor. The Winery Hotel har genom hela resan varit delaktiga i beslutsfattandet kring frågor om design och utförande.