Tack för ett fantastiskt skitår!

Vad har Ytterman att se tillbaka på då? Vi har utvecklat och fördjupat relationen med våra befintliga kunder och har flera större projekt igång. Utöver det kan vi summera 55 nya projekt och uppdrag under året – både från befintliga och nya kunder!

Det blev tyvärr inga Yttermanpubar i år. Däremot har vi arbetat vidare med att utveckla vårt värderingsstyrda arbetssätt med ledarskapsutbildning för samtliga medarbetare, vi deltog i Corona-milen i två omgångar, anordnade tävling för nyblivna studenter på KTH samt deltog med en monter på deras LAVA-dagar.

Vi har fortsatt fördjupat oss i möjligheterna med BIM och användandet av modellen både som kontraktshandling vid inköp och som bygghandling under produktion. Det är en ständigt utveckling, där öppenhet för nya vägar och nya arbetssätt är en förutsättning. Vi är stolta att vara en del av den utvecklingen för branschen!

Under kommande år kommer vi fortsatt utveckla våra kundrelationer och förtydliga vårt erbjudande i vad vi kan hjälpa våra kunder med, i varje skede i byggprocessen. Vårt mål är att bli en långsiktig partner och jobba tillsammans med alla våra kunder. För att nå dit investerar vi bland annat i ledarskap och personlig utveckling för våra medarbetare.

Avslutningsvis vill vi tacka alla våra vänner för ett, trots allt, riktigt bra skitår. Med förhoppningen om en skön ledighet och att nästa år bara kan bli bättre. Vi skänker också en extra tanke till dem som kanske blir ensamma under den här annorlunda julen.

God jul och Gott nytt år!