Nyinvigning av Apotekets huvudkontor i Solna

Fastigheten på ca 6 000 kvadratmeter ägs av Fabege. Yttermans uppdrag har varit att leda planering, upphandling och produktion i hyresgästanpassningen för Apoteket, som i och med detta utökar sin förhyrning. Utöver anpassningar har projektet omfattat optimering av fastighetsrelaterade installationer, mm.

Yttermans organisation bestod i projektledning, byggledning och miljösamordning. Apoteket flyttade in i sina nya lokaler i början av december.