Det nya decenniet ser lovande ut

Affärsmässigt kan vi se tillbaka på stärkta och fördjupade relationer med några av våra största återkommande kunder, som Fabege, Hemfosa och Vasakronan. Vi har även fått förtroendet att driva projekt för nya kunder, stora som små. I Uppsala går vi från klarhet till klarhet, med nya projekt tillsammans med Vasakronan, Byggvesta och Nordic PM.

Extra roligt är det att vi har tre pågående projekt där vi få vara delaktiga i utvecklingen av nya arbetssätt med modellen BIM som central del både i projektering, upphandling och genomförande. Det är en utveckling vi tror på.

Vi har också hunnit med två Yttermanpubar, Stafesten för UNICEF, deltagande på KTHs LAVA-dagar, en kontorsrenovering med en invigningsfest för nuvarande och ”gamla” yttermannare. Under året har vi också arbetat vidare med utvecklingen av vårt värdebaserade arbetssätt samt vår projektledningsmetodik för ökad kvalitet i vår leverans.

Det sistnämnda, tillsammans med hållbarhet, är något vi kommer fokusera ytterligare på under kommande år. Som en del i vår affärsutveckling och nytta för våra kunder. Avslutningsvis vill jag tacka alla våra medarbetare, samarbetspartners och kunder för ett bra år och med en förhoppning om en skön julledighet.

God jul och gott nytt år!