Nu blir det grönare.

Hur gör vi världen till en bättre plats? 

Inom FN:s ramar pågår ett omfattande projekt för att nå de globala målen till år 2030. I det här arbetet har man definierat 17 olika fokusområden där miljöfrågor är centrala vid sidan av fattigdom och åtgärder mot hungersnöd. Två av punkterna berör oss inom byggbranschen extra mycket. Det handlar dels om Hållbara städer och samhällenoch Hållbar konsumtion och produktion. Alla är överens om att allt vi tillverkar och vårt sätt att leva måste bli mer hållbart. Med andra ord blir det allt viktigare att veta vad olika åtgärder har för påverkan, både på kort och lång sikt.

 

Vad är hållbarhet?

Begreppet hållbarhet är så mycket mer än att, till exempel, byta till energisnåla produkter och minska användningen av fossila bränslen. Mycket av det förändringsarbete som sker har goda intentioner men kan också skapa nya miljöproblemen på andra områden. De stora försäljningsframgångarna för elbilar minskar de direkta utsläppen från bilarna, men samtidigt har batteritillverkningen en negativ påverkan på miljön. Elcyklar och elsparkcyklar ökar i antal med hjälp av statligt stöd men livslängden ifrågasätts av en del experter. Det är inte enkelt att reda ut konsekvenserna och värdera olika åtgärder. Även om syftet alltid är gott är det inte alltid möjligt att se vad dessa insatser betyder för miljön på lång sikt.

 

Vad gör vi i byggbranschen?

Om vi tittar närmare på vår egen bransch finns det naturligtvis mycket att göra. Men även här finns det avväganden som inte är enkla. Ska du byta din fungerande halogenbelysning till LED-armaturer? Är det rätt att ersätta ett felfritt glasparti med ett nytt ljudreducerande? Frågeställningarna är många men en sak är säker: En av de mest energibesparande insatserna är att behålla och återanvända produkter och material så mycket som möjligt.

En positiv utveckling är att allt fler ledande fastighetsägare idag är mer miljömedvetna och allt oftare väljer hållbara alternativ. Tack vare olika samarbeten ökar kompetensen i dessa frågor vilket i sin tur ökar möjligheten att finna lösningar som både är ekonomiska och långsiktigt hållbara.

 

Yttermans bidrag.

Miljöfrågor och hållbarhet är centrala fokusområden i alla våra projekt. Vår uppgift är att alltid vara insatta i våra kunders hållbarhetsmål och aktivt hitta vägar att nå dem. Vi bidrar genom noggrann planering, ett långsiktigt fokus och en förståelse för hela affären. Med ärlighet och uppriktighet strävar vi efter att vara ett starkt stöd för våra uppdragsgivare. Eftersom lika barn leka bäst föredrar vi att samarbeta med dem som har samma inställning. Tillsammans kan vi göra skillnad.

 

Hälsningar

Patrik Ytterman