Goda nyheter från Kenya.

31 miljoner flickor runt om i världen har inte möjlighet att genomgå utbildning. Varje dag tas de ur skolan och tvingas arbeta eller gifta sig. En av fem tjejer i utvecklingsländerna slutar inte ens sjätte klass. Vi vet emellertid att utbildade flickor och kvinnor är friskare, har färdigheter att göra val över sin egen framtid och kan lyfta sig själva, deras samhällen och deras länder ur fattigdom.

Därför har Ytterman valt att stödja From One To Another, en ideell, icke-vinstdrivande förening som samarbetar med organisationer på plats i Kenya. Vårt stöd omvandlas bland annat till utbildningsstipendier, som regelbundet följs upp individuellt under gymnasietiden. Statistik tas också fram på vart tjejerna tar vägen efter examen. Förra året rapporterades att 52 procent hade tagit sig vidare till högre studier. I en ny mätning gjord i april i år står det klart att nära 73 procent har gått vidare till eftergymnasial utbildning, oftast på college men också till universitetet. Ett fantastiskt resultat som vi är oerhört stolta över att ha bidragit till. Läs mer om From One To Another här.

Både globalt och lokalt har 2018 på många vis varit ett tungt år. Därför tycker vi på Ytterman att det just den här julen är extra viktigt att ta hand om våra medmänniskor och sprida lite ljus och värme i vintermörkret. Så till våra vänner i Kenya, våra kunder hemma i Sverige, våra familjer och alla andra vi möter i livet, vill vi önska en god jul och ett gott nytt år.