Med miljöbyggnad i fokus

Representanter från SGBC (Swedish Green Building Council) berättade om det allra senaste och vad som händer framöver. Åhörarna fick också veta hur Miljöbyggnad bidrar till en hållbar samhällsutveckling samt hur man förbereder certifiering och gör den perfekta ansökan. Den nya manualen Miljöbyggnad Förvaltning ska enligt plan publiceras under september 2018. Den kommer att göra det enklare för fastighetsägare att certifiera befintliga byggnader och att utvärdera miljöpåverkan i förvaltningsskedet.

Anders Sjelvgren, generaldirektör på Boverket, presenterade en framtidsspaning om vad som är på gång inom hållbart samhällsbyggande och vilka utmaningar vi står inför. Kraven kommer att öka framöver för att nå målet om en klimatneutral bygg- och fastighetssektor 2045.

Yttermans miljösamordnare Wen Lu, som deltog under Miljöbyggnadsdagen, var framför allt glad för det ökade antalet registrerade miljöprojekt under det senaste året.

– Det här visar framför allt att vi på Ytterman gör en riktig prioritering när vi ökar satsningen på miljörelaterade uppdrag. Något vi tror att många av våra kunder kommer att efterfråga framöver, avslutar Wen