Rivstart på det nya året

För oss på Ytterman har året startat med en hel del möten där vi presenterat företaget och vad vi kan erbjuda fastighetsägare, fastighetsutvecklare och förvaltare. Det har varit jättespännande att höra dels om de olika bolagens värderingar och sätt att arbeta, dels om alla planerade projekt som är på gång!

Förra året breddade vi vårt tjänsteutbud med upphandling, KA PBL, miljösamordning och miljöinventering av byggnader. Allt det här ligger i linje med vår ambition att hjälpa fastighetsägare och organisationer att skapa långsiktiga fastighetsvärden.

Under det här året kommer vi på Ytterman att färdigställa de interna initiativ som vi drog igång förra året. Framför allt när det gäller det nya verksamhetssystemet och projektledningsmetodiken XLPM. Vi kommer också att kontinuerligt jobba med vår värdegrund och våra beteenden, ett arbete som alltid är aktuellt för oss.

Dessutom siktar vi på att anställa tre erfarna projektledare i Stockholm för att ytterligare stärka upp vår organisation och göra oss redo för fler spännande projekt, både med våra nuvarande och nya kunder.

Vårt övergripande mål är att skapa långsiktiga relationer med våra kunder och samarbetspartners genom att vara raka, transparenta och hela tiden jobba för att hitta kreativa lösningar i projekten. Med ett positivt förhållningssätt till vårt uppdrag och genom att etablera ett bra klimat där alla projektdeltagare jobbar tillsammans skapar vi förutsättningar för ett lyckat resultat. Med ett nära samarbete med dig som kund kan vi få en ökad förståelse för din affär och vad som är viktigast i varje unikt projekt.

Verksamheten i Uppsala, där Martin Pettersson är regionchef sedan januari, har kommit igång. Vi är glada och stolta över att ha fått uppdrag åt både Vasakronan och Atrium Ljungberg. Rekrytering till Uppsala-kontoret pågår och målet är att anställa två projektledare under året.

I vår satsning på att etablera oss på fler orter har vi nu siktet inställt på Malmö där vi planerar att starta ett nytt kontor under året.

Framtiden är ljus!

Patrik Ytterman