Fyra nya engagerade medarbetare

Wen Lu har sedan en tid arbetat hos oss som miljösamordnare med särskilt ansvar för att alla lag- och miljökrav följs i byggprocesserna. Hon har en master inom hållbar stadsplanering och har tidigare arbetat som miljöcontroller.

Sara Ljungdahl är vår nya upphandlare. Det innebär att hon upprättar, förhandlar och förvaltar avtal, bland annat genom att formulera krav- och utvärderingsmodeller. Sara är utbildad offentlig upphandlare och kommer närmast från en liknande tjänst på Ecenea.

Sandra Bouveng är ny projektledare på Ytterman. Hon har tidigare varit arbetsledare, administratör och koordinator. Inledningsvis kommer hon framför allt att arbeta med ekonomi och rapportering.

Therese Wersch har tillträtt en tjänst som företagets nya ekonomichef. Hon kommer att ansvara för löpande bokföring, fakturering, löner och kommer dessutom att ingå i företagets ledningsgrupp. Therese var tidigare redovisningsansvarig på Wise Group.

Här kan du läsa mer om alla fyra.