Vi öppnar nytt kontor i Uppsala i januari 2018

Uppsalas vision 2050 är att expandera med 140.000 invånare och ca 70.000 arbetstillfällen och redan idag finns det på kontorssidan låga vakansgrader. Det innebär att det kommer behöva byggas både bostäder och kommersiella lokaler. Ytterman har flera befintliga beställare i regionen så en expansion till Uppsala känns naturlig. Martin Pettersson, tidigare avdelningschef på Sweco, blir regionchef.

”Det finns en skön framåtanda i Uppsalaregionen. Satsningen kommer i helt rätt läge och det känns väldigt roligt och inspirerande att få ansvara för Yttermans utveckling i Uppsala”, säger Martin Pettersson.

På kort sikt behöver vi rekrytera ett par personer som vill vara med och bygga upp uppsalakontoret. Inom fem år är målet att vara i storleksordningen tio personer i Uppsala.

 

Bakgrund

Yttermans målsättning är att skapa långsiktiga fastighetsvärden. Det gör vi bäst tillsammans med våra beställare och så nära dem som möjligt. Eftersom många av våra beställare finns på flera platser i landet, är det en styrka att vi också finns där.

Vi har under en tid arbetat för en framtida expansion genom att dela in organisationen i grupper och under det gångna året har vi implementerat ett nytt verksamhetssystem och en projektledningsmetodik att jobba efter. Vi har sedan ett par år tillbaks en extern styrelseordförande som hjälper oss att lyfta blicken och jobba med utveckling av bolaget och med strategiska frågor.

Yttermankontoret i Uppsala blir första steget i vår satsning att finnas på flera orter. Under 2018 planeras en etablering i ytterligare en ort.

 

Framgångsfaktorer

Alla som arbetar hos oss har ett eget ansvar att alltid vara sitt bästa jag. Det innebär att vi har en positiv inställning, är nyfikna och intresserade av att ta del av andras synpunkter och åsikter. Vi delar med oss av våra erfarenheter, vår kunskap och även av våra misstag. Med det verksamhetssystem, gemensamma processer, rutiner, policys och mallar vi har, säkerställer vi att dessa faktorer bibehålls och utvecklas.

”Vi gör aldrig skillnad på person utan möter alla med samma respekt. Det är bara på det sättet vi själva kan bli respekterade”, säger Patrik Ytterman, vd på Ytterman.

Mellan kontoren kommer vi stötta varandra med resurser, både på projekt- och byggledningssidan, och med de specialkompetenser som idag finns i Stockholm inom miljö, upphandling och installationer.