Med miljön i fokus

Kraven på att bygga hållbart och miljöanpassat fortsätter att öka och innebär att allt fler efterfrågar specialister som kan leda och bidra till att effektivisera miljöarbetet. Det här området ligger oss på Ytterman varmt om hjärtat. Vi har på senare tid utökat vår satsning när det gäller stöd inom miljöledningssystem, miljösamordning och certifiering.

Miljöledningssystem

Med ett miljöledningssystem får företaget ett omfattande internt styrsystem som ger en tydlig struktur och som bland annat omfattar miljöpolicy, rutiner, instruktioner och mål.

Allt i syfte att åstadkomma ett rationellt miljöarbete för att nå de uppsatta målen både på företags- och projektnivå. Detta arbete gör vi på Ytterman tillsammans med dig som kund genom att diskutera mål, metoder och processer.

Miljösamordning

Miljösamordningen har blivit en viktig stödfunktion i de flesta byggprojekt. Inom Ytterman har vi kompetensen att samordna och stödja projektgruppen i miljöfrågor. Vi sammanställer miljökrav och leder processen så att målen uppfylls inom projektets alla delområden, bland annat vad avser energi, fukt, avfallshantering och hållbara material.

Miljöcertifiering. Ett kvitto på hållbarhet.

Beviset för att byggnaden uppfyller de beslutade miljökraven sker genom olika certifieringar. Ett kvitto på att resultatet stämmer överens med hållbarhetsmålen. Ytterman ger framför allt stöd inom Miljöbyggnad, BREEAM och Svanen.

Miljöbyggnad är en svensk miljöcertifiering för hållbara byggnader. Genom noggrann kontroll av huset med sexton olika indikatorer för energianvändning, innemiljö och material säkerställer certifikatet att byggnaden är bra, både för människor och miljö.

BREEAM är ett miljöcertifieringssystem från Storbritannien och är det mest spridda av de internationella systemen i Europa. Systemet gör det möjligt att certifiera byggnader enligt svenska regler och standarder samtidigt som det är en internationellt erkänd metod. Byggnadens miljöprestanda bedöms inom ett antal olika områden, till exempel energianvändning, inomhusklimat, vattenhushållning och avfallshantering. Även projektledning, vägar och närområde, val av byggnadsmaterial och föroreningar som kan uppkomma ingår i bedömningen.

Inom Ytterman har vi dessutom erfarenhet av Svanen-märkning vilket är Nordens officiella miljömärke och som drivs på uppdrag av regeringen.

Yttermans miljösamordnare.

Wen Lu är miljösamordnare på Ytterman, licensierad BREEAM-SE-AP (Accredited Professional) och är även certifierad för att leda arbetet i Miljöbyggnad. Hon har även erfarenhet av att arbeta med Svanen-märkning.

Wen har en femårig utbilning vid KTH inom byggteknik och hållbar samhällsplanering samt har tidigare arbetat vid Strabag och Locum som miljösamordnare. Vid sidan av jobbet försöker hon i vardagen leva som hon lär med sopsortering, att köpa hållbara saker och äta närproducerade livsmedel. Hon gillar mat, att träna, resa och uppleva olika kulturer.

– Ett lite annorlunda intresse är vårt lilla mikrobryggeri där hemma. En hobby som är riktigt rolig om man gillar öl. Senast gjorde vi en belgisk öl som blev riktigt lyckad och som uppskattades av våra vänner.

– När det gäller jobbet finns det stora och intressanta utmaningar. Det är många företag som bör sätta mer fokus på miljöfrågor och certifieringar. Jag hoppas att jag får möjlighet att arbeta med många spännande miljöuppdrag framöver, avslutar Wen.