Mall of Scandinavia

Snabbfakta

Beställare: Unibail-Rodamco
Entreprenör: Peab
Arkitekt: Wingårdh Arkitektkontor
Projektledare: Patrik Ytterman,
Jenny Rammo, Stefan Larsson,
Filmon Efrem

Om projektet

Mall of Scandinavia är Stockholms, och hela Skandinaviens nya landmärke. Med inspiration från de fyra elementen: vatten, vind, eld och jord har Wingårdh arkitektkontor skapat en innovativ miljö som förenar internationell atmosfär med skandinavisk design. Ytterman projekt har projekt- och bygglett arbete med shopfonts, besiktningar och uppföljningar av provningar samt jobbat med projekteringsledning av alla publika ytorna.

Skärholmen centrum

Snabbfakta

Fastighetsägare: Centrumkompaniet
Entreprenör: Skanska
Arkitekt: Wingårdh Arkitektkontor
Projekteringsledare: Patrik Ytterman

Om projektet

Skärholmen centrum invigdes 1968 av Kung Carl XVI Gustafs bror – Prins Bertil. Under 2005-2008 genomfördes en omfattande ombyggnation där Ytterman projekt genomförde sitt första uppdrag som innefattade projekteringsledning åt Skanska. Förändringen var stor; galleriagångarna ändrades för bättre skiktlinker och tydligare kommunikation, nya livsmedelshallar tillkom och installationerna i butikerna uppgraderades. Efter ombyggnationen blev Skärholmen centrum Sveriges största galleria, sett till antal butiker. Skärholmen Centrum var ett spännande projekt med många intressenter inblandade och med pågående verksamhet i butikerna att ta hänsyn till.

Nacka Forum


Beställare: Unibail-Rodamco
Entreprenör: Skanska
Arkitekt: Benoy
Projektledare: Patrik Ytterman

Om projektet

När Nacka Forum för första gången slog upp sina dörrar under 60-talet bestod köpcentret av baracker. Sedan dess har mycket hänt och 2008 gjordes en storsatsning. Nacka Forum byggdes både om och ut. Butiksytan utökades till det dubbla och mättes efter renoveringen hela 45 000 kvadratmeter, vilket ledde till 70 nya butiker samt ett nytt parkeringsgarage med plats för 1900 fordon. Efter utbyggnaden kunde Nacka Forum med sina 150 butiker och ett 20-tal caféer och restauranger mätas till ett av Sveriges största köpcentrum. Ytterman projekt arbetade på uppdrag av Unibail-Rodamco med projekteringsledning av installationer, anpassningar för butikshyresgäster och styrning av entrepenörens produktion. Det sistnämnda för att under arbetets gång minimera påverkan av bygget i det hela tiden verksamma köpcentrumet.