Kv. Tackan 9

Snabbfakta

Beställare: Hemfosa Fastigheter AB
Entreprenör: TWL Bygg AB
Projektledare: Johan Augustsson

Om projektet

Fastigheten Kv. Tackan 9 i Sollentuna har under flera år genomgått en totalrenovering. Den sista etappen bestod av en hyresgästanpassning på hela 2200 kvadratmeter åt försäkringskassan. Hemfosa Fastigheter anlitade Ytterman Projekt som under vintern 2014 påbörjade projekteringen. Ytterman projekt har ansvarat för projekteringsledning och projektledning av hyresgästanpassningen samt de utvändiga markarbetena. Arbetet färdigställdes under sommaren 2015.

kv. Skravelberget

Snabbfakta

Beställare: Vasakronan
Entreprenör: NP-gruppen
Projektledare: Patrik Ytterman

Om projektet

Kvarteret Sumpen 15, beläget på Stureplan i centrala Stockholm byggdes redan under det sena 1800-talet. Byggnaden ägs av Vasakronan som anlitade Ytterman projekt för ombyggnad av taket. Den gamla byggnaden är k-märkt och därför genomfördes hela projektet i samarbete med en antikvarie. Koppartäckning och skiffer byttes ut och takfoten luftades i den centrala byggnaden där det från det fjälltäckta tornet är bra utsikt över Stureplan.

Kv. Riga


Beställare: Vasakronan
Samverkansentreprenör: Peab
Projektledare: Patrik Ytterman

Om projektet

När Vasakronan skulle uppföra den nya byggnaden i Värtahamnen anlitades Ytterman projekt som projektledare. Med en kort projekttid och en snäv ekonomi är det mycket som ska stämma. Bara fyra och en halv månad efter färdigställd stomme flyttade ICA Kvantum in i sina nya lokaler. Dessutom beslutade Vasakronan under projektets gång att fastigheten kulle miljöklassas enligt LEED och Miljöbyggnad guld. En ordentlig utmaning – men en kul sådan. Tillsammans med Vasakronan handplockade vi projektörer för systemhandlingsskedet där vi gjorde många utredningar för att hitta de optimala lösningarna för teknik och miljö. Resultatet blev mycket lyckat. Projektet klarade tidsmål samt budget och den miljöklassade byggnaden erhöll år 2011 utmärkelsen Winner of the Annual Green Building Award Year 2011 i kategorin new buildings.

Kv. Svea Artilleri


Beställare: Vasakronan
Samverkansentreprenör: Skanska
Projektledare: Patrik Ytterman
& Fredrik Ytterman

Om projektet

Kv. Svea Artilleri på Östermalm är ett nybyggnadsprojekt som ställde stora krav på det mesta. Byggnadens utformning var hårt styrd, tidsplanen snäv och de kringboende samt den intilliggande förskolan gjorde att produktionen behövde anpassas. Dessutom lade Vasakronan stor vikt vid miljöaspekten, vilket blev ytterligare en rolig utmaning för oss. Skanska anlitades som totalentreprenör och vi hade stor inverkan på projektet såväl under bygghandlingsprojekteringen och produktionen. Byggnaden har LEED-klass guld och vi klarade den tuffa tidplanen samt höll oss inom budgeten. Projektet nominerades av Sveriges stenindustriförbund till Stenpriset 2015 för de vackra stenarbetena på gårdarna.

Kv. Sperlingens Backe

Snabbfakta

Beställare: Vasakronan
Entreprenör: Öhmans Bygg
Projektledare: Patrik Ytterman

Om projektet

Ytterman projekt projektledde och genomförde en totalrenovering av kontorsytorna i Kv. Sperlingens Backe och anpassade dessa till den kommande hyresgästen Kammarkollegiet. Under projektet tillkom även underhållsarbete i form av fönsterrenovering samt byte av koppar- och plåttak. Byggnaden är belägen på Stureplan i centrala Stockholm vilket innebar att butiker och restauranger på gatuplan var i drift under hela projektet. Något som ställer höga krav på såväl planeringen som utförandet av vårt arbete. Och det är dessa utmaningar som gör vårt jobb extra kul!