kv. Sumpen 15

Snabbfakta

Beställare: Vasakronan
Entreprenör: NP-gruppen
Projektledare: Patrik Ytterman

Om projektet

Kvarteret Sumpen 15, beläget på Stureplan i centrala Stockholm byggdes redan under det sena 1800-talet. Byggnaden ägs av Vasakronan som anlitade Ytterman projekt för ombyggnad av taket. Den gamla byggnaden är k-märkt och därför genomfördes hela projektet i samarbete med en antikvarie. Koppartäckning och skiffer byttes ut och takfoten luftades i den centrala byggnaden där det från det fjälltäckta tornet är bra utsikt över Stureplan.

Kv. Skravelberget–takbyte

Snabbfakta

Beställare: Vasakronan
Entreprenör: NP-gruppen
Projektledare: Patrik Ytterman

Om projektet

När den gamla byggnaden Kv. Skravelberget var i behov av underhåll anlitades Ytterman projekt av Vasakronan. Ytterman projekt bytte koppartäckningen och skiffret på husets framsida, och den målade plåten på dess baksida. Dessutom byggdes ett nytt fläktrum på taket för att avlasta befintliga aggregat samt skapa en mer ekonomisk drift. Kv. Skravelberget är k-märkt, därför genomfördes hela projektet i samarbete med en antikvarie. Utanför byggnaden går spårvägens luftledningar vilket gjorde det omöjligt att använda lyftkran. Istället användes en helikopter för att lyfta upp fläktaggregatet.